• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Vsetín: Projekty podpory zaměstnanosti

Celkem čtyři projekty měli pomoci ohroženým skupinám, jako jsou např. absolventi škol, mladí lidé, ženy vracející se z rodičovské dovolené, apod. se připravit na budoucí povolání a zvýšit jejich potenciál při shánění nové práce. Aktivní postup města zájemcům umožnilo získat praxi přímo na radnici či v městských organizacích. Náklady na všechny čtyři projekty činily necelých 15 milionů korun. Přílohy: fotografie, články z tisku.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Kontakt: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Příjmení, jméno: Ing. Vlastimil Fiala, Ing. Tomáš Pifka
Organizace: Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.
E-mail: vlastimil.fiala@spkp.cz, tomas.pifka@spkp.cz
Telefon: +420571491328
Téma: Zvyšování zaměstnanosti

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V rámci přístupu radnice k řešení nezaměstnanosti byly a jsou realizovány ve Vsetíně projekty YoungPool II Vsetín; Call Center Region a dále na ně navazující projekty Vstávat, jde se do práce a Správci. Cílem projektů je v konečném důsledku zvýšit zaměstnatelnost u cílové skupiny absolventů, mladých lidí, žen vracejících se do zaměstnání, ale i osob nad 50 let se zájmem o zvýšení kvalifikace. Těžiště aktivit spočívá v rekvalifikaci aktérů v dynamicky se rozvíjející oblasti call center - telefonický kontakt s klienty (Call Center Region), ve zvyšování vzdělanosti a motivace k práci. V rámci projektu Call Center region bylo vyškoleno 20 osob, v rámci projektu YoungPool II Vsetín 70 osob a byla vytvořena databáze zaměstnavatelů oslovených firem. Principem probíhajícího projektu Vstávat, jde se do práce je rekvalifikace 35 uchazečů o administrativní pozici, z nichž 15 bylo zaměstnáno na dobu 19 měsíců jako administrativní pracovník na MěÚ Vsetín, ve Vsetínské správní a investiční společnosti, p.o. a v Rodinném a mateřském centru Sluníčko. V projektu Správci, který řeší otázku bezpečnosti provozu a správy vsetínských školních hřišť a tělocvičen, byli vyškoleni správci, z nichž sedm je na dobu 19 měsíců zaměstnáno ve školách a v neziskových organizacích. Výhledem souboru projektů je tedy zvýšení zaměstnatelnosti formou vzdělávacích programů, ale i formou praxe, kdy některá pracovní místa v rámci projektů jsou výhledově udržitelná.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - byla pořízena dokumentace včetně fotodokumentace a video záznamu
Začátek aktivity: 01.06.2005
Konec aktivity: 01.05.2006
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 14897
Jak byla aktivita financována? Projekty YoungPool II Vsetín a Call Center Region: 100 % dotace (EU a stát. rozpočtu ČR); Projekt Vstávat, jde se do práce: 76 % dotace (EU, stát. rozpočet ČR), 24 % vlastní zdroje; Projekt Správci: 78 % dotace, 22 % vlastní zdroje.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vedle teoretických vzdělávacích programů je účelné investovat finance do vytvoření a udržení pracovních míst. Osvědčila se spolupráce s Úřadem práce, která byla v projektech klíčová.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Zájem účastníků a jejich motivace pro zapojení se do projektu YoungPool II Vsetín byly jedněmi z největších překážek v realizaci. Obzvláště cílová skupina mladých nezaměstnaných bez praxe byla obtížně uchopitelná, setkali jsme se s téměř absolutním nezájmem o programy tohoto typu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články, informace v lokálním televizním vysílání.
Příloha:

Aktéři

Název: Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 26838354
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Web: http://www.spkp.cz

Další aktéři

Název:MEPCO, s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:27143643
Adresa:Thákurova 1, 160 41 Praha 6
Web:http://www.mepco.cz

Název:

Edost, s.r.o
Adresa:Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov
Web:http://www.edost.cz

Název:

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
IČO nebo jiný registrační údaj:456 59 176
Adresa:nám. Míru 64, 760 01 Zlín
Web:http://www.rra-vychodnimorava.cz

Název:

Úřad práce Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj:562394
Adresa:Pod Žamboškou 1024
Web:http://portal.mpsv.cz/sz/local/vs_info
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Zvyšování zaměstnanosti

Nejčtenější dobrá praxe z tématu